Kontingent

Indmeldelse i Fejø Jagtforening.
Fejø Jagtforening er en lokalforening til Danmarks Jægerforbund. Er man medlem af Danmarks Jægerforbund kan man bede om at blive lokalt A-medlem af Fejø Jagtforening, dette koster ekstra 100,- kr. pr år, som går direkte til Fejø Jagtforenings bankkonto, herved opnår man stemmeret.

Ønskes et B-medlemskab af Fejø Jagtforening uden om Danmarks Jægerforbund så indbetal selv 100,- kr. direkte på Fejø Jagtforenings bankkonto i Jyske Bank konto nr. 0693 2882256 husk at tilføje dit navn, herved støtter man Fejø Jagtforening i vores arbejde, samt man opnår ret til at deltage i alle foreningens arrangementer. Som B-medlem har man ikke stemmeret.

Husk at Jagtåret går fra 1. April – 31. Marts